Over ons

Over ons

Stichting Roparun Team Lingewaard, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74558951, bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Lingewaard met als doel het verwerven van gelden en als individueel team deelnemend aan de “Roparun”, welke gelden beschikbaar worden gesteld aan de stichting, genaamd: Stichting Roparun, statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41132922.

Onze stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het verkrijgen van donaties, sponsorgelden en giften,
  • Het organiseren van (inzamel)acties en feestelijke en/of sportieve evenementen,
  • Het houden van collectes.
facebook
instagram